• De notaris op de koffie

  10 December − Afgelopen vrijdag had de werkgroep WMO de koffie weer klaar staan. Bij de periodieke informatiemiddag was deze keer notaris Dielissen uit Heeswijk-Dinther uitgenodigd om geïnteresseerden te informeren over het levenstestament en het schenkingsrecht Lees verder

 • Van elektromobiel tot duurzaamheidsambitie

  19 November − De wellicht belangrijkste periode van het politieke jaar hebben we inmiddels achter de rug. De algemene beschouwingen zitten er weer op, het bestuursprogramma 2018-2022 en de begroting voor 2019 zijn door de gemeenteraad van Bernheze vastgesteld. Lees verder

 • Lokale lasten blijven stijgen

  15 November − Tijdens de algemene beschouwingen heeft de VVD-Bernheze het college erop gewezen dat onze inwoners tijdens de crisisjaren al voldoende hebben moeten inleveren. Bij de behandeling van de begroting 2019 heeft de VVD-Bernheze er dan ook op aangedrongen om de OZB niet te verhogen. Lees verder

 • Goed beschouwd

  15 November − Ieder najaar wordt er door de fracties in de gemeenteraad gereageerd op de plannen en de begroting die het college presenteert. Op 1 november was het dus weer tijd voor de Algemene Beschouwingen. Namens de VVD sprak Jack van der Dussen onderstaande tekst uit. Lees verder

 • Trots op onze vrijwilligers

  29 October − Er zijn officiële momenten gedurende het jaar, wanneer er gelegenheid is om vrijwilligers te bedanken en in het zonnetje te zetten. Maar ook op zomaar een dag in oktober wil de VVD-Bernheze uitspreken hoe trots wij zijn op alle vrijwilligers in onze gemeente. En dat zijn er heel veel! Lees verder

 • Koopkracht in Bernheze omlaag

  22 October − Onze koopkracht is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Het gaat namelijk veel beter in ons land en dus moet het kabinet de koopkracht voor alle inwoners verbeteren, vinden alle politieke partijen in de Tweede Kamer. Maar B & W van Bernheze denken daar heel anders over. Lees verder

 • Regenboog in oktober

  18 October − Afgelopen week, op 11 oktober, was het weer Coming Out Day ofwel “Kom-uit-de-kast-dag”. Dit is sinds 2009 een jaarlijks terugkerende dag om diegenen die “in de kast zitten” een hart onder de riem te steken en aan te moedigen hun geaardheid niet langer te verbergen. Lees verder

 • Het Gat

  01 October − Bijna dagelijks rijd ik op mijn fiets langs HET GAT in Nistelrode. Op de plek waar ooit de Brouwershoeve stond. Herinnert u zich nog dat de VVD-Bernheze fractie eind 2016 aandacht vroeg voor een tweede supermarkt in Nistelrode? Inmiddels zijn we weer twee jaar verder Lees verder

 • Snelfietsroute Nistelrode - Uden

  20 September − Vorige week hebben we weer deelgenomen aan de vergaderingen van de commissies Bestuur en Strategie, Maatschappelijke Zaken en Ruimtelijke zaken. Het doel van deze vergaderingen is om advies uit te brengen over diverse raadsvoorstellen. Lees verder

 • Leefbaarheid in Loosbroek

  10 September − Op 3 september was er in het gemeentehuis een werkbijeenkomst met als thema “woningbouw”. De bijeenkomst was bedoeld om met college en politieke partijen te discussiëren over meer betaalbare woningen voor met name starters en één-verdieners. Lees verder

 • Koffie en vervoer

  03 September − Afgelopen week was er weer de WMO koffiemiddag in Cultureel Centrum de Pas in Heesch. Deze keer met als thema "vervoer". Reden voor de VVD-Bernheze om aan te schuiven. Op de druk bezochte bijeenkomst werden allerlei vormen van vervoer aan ons gepresenteerd. Lees verder

 • Zomerreces

  10 July − De raadsvergadering van 5 juli was de laatste vóór de zomervakantie. Ook de politiek gaat een poosje met vakantie en wel tot 27 augustus. De eerste periode na de gemeenteraads-verkiezingen zit er op en de VVD-Bernheze kan terugkijken op een zeer drukke tijd. Lees verder

 • Drugs? Niet normaal!

  10 July − Het probleem van drugsgebruik is gigantisch. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat 9% van de jongeren onder 18 jaar ervaring heeft met harddrugs. Ruim een kwart van de jongeren tussen 16 en 30 jaar vindt het normaal dat er drugs worden gebruikt bij het uitgaan. Lees verder

 • Medicijnresten (vervolg)

  10 July − Reeds in 2017 heeft de VVD-Bernheze aandacht gevraagd voor de inname van medicijnen door de apothekers in Bernheze. Vanaf die tijd hebben wij hierover regelmatig aan de bel getrokken, zowel bij het college als bij het waterschap Aa en Maas hierover regelmatig aan de bel getrokken. Lees verder

 • Samen door?

  05 June − Samen door! Dit is het motto van het coalitieakkoord voor de periode 2018-2022, door CDA, Lokaal en SP gepresenteerd tijdens de raadsvergadering van 24 mei 2018. De eerste ervaringen met de nieuwe coalitie geven echter niet veel hoop dat er ook echt "samen" gewerkt gaat worden. Lees verder

 • Politiek en Burger

  29 May − Vaak wordt gezegd dat het jammer is dat inwoners zo ver van het politieke gebeuren af staan. Er is sprake van een kloof tussen politiek en burger. De VVD-Bernheze is van mening dat deze afstand een logisch gevolg is van vaak onbegrijpelijke wegen en acties binnen de politiek. Lees verder

 • Het noodpotje van Bernheze

  21 May − Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden, maar gelijke kansen om jezelf te kunnen ontwikkelen en ontplooien zijn een liberaal verlangen. In het verleden waren het dan ook de liberalen die begonnen zijn met de opbouw van onze sociale wetgeving. Lees verder

 • Subsidiebeleid

  15 May − Op 4 juni 2015 nam de gemeenteraad een motie aan waarin het college het verzoek kreeg om een nieuwe visie te ontwikkelen op subsidieverlening. De VVD-Bernheze en de andere oppositiepartijen hebben regelmatig gevraagd naar de status van deze motie. Lees verder

 • Koffieleuten

  24 April − Vorige week vrijdagmiddag was er weer de WMO koffiemiddag in de Pas in Heesch. Deze koffiemiddag wordt vier keer per jaar georganiseerd en er was deze middag een zeer interessant programma aangekondigd. Reden voor de VVD-Bernheze om daarbij aanwezig te zijn. Lees verder

 • Buitenspel

  17 April − Op grond van gesprekken met alle partijen is informateur, Jan van Loon, tot de conclusie gekomen dat de combinatie CDA, Lokaal en SP de eerste optie is om op haalbaarheid te onderzoeken. Zeer teleurstellend voor de VVD-Bernheze. De grootste winnaar bij de verkiezingen, staat daarmee buitenspel. Lees verder