• Snelfietsroute Nistelrode - Uden

  20 september − Vorige week hebben we weer deelgenomen aan de vergaderingen van de commissies Bestuur en Strategie, Maatschappelijke Zaken en Ruimtelijke zaken. Het doel van deze vergaderingen is om advies uit te brengen over diverse raadsvoorstellen. Lees verder

 • Leefbaarheid in Loosbroek

  10 september − Op 3 september was er in het gemeentehuis een werkbijeenkomst met als thema “woningbouw”. De bijeenkomst was bedoeld om met college en politieke partijen te discussiëren over meer betaalbare woningen voor met name starters en één-verdieners. Lees verder

 • Koffie en vervoer

  03 september − Afgelopen week was er weer de WMO koffiemiddag in Cultureel Centrum de Pas in Heesch. Deze keer met als thema "vervoer". Reden voor de VVD-Bernheze om aan te schuiven. Op de druk bezochte bijeenkomst werden allerlei vormen van vervoer aan ons gepresenteerd. Lees verder

 • Zomerreces

  10 juli − De raadsvergadering van 5 juli was de laatste vóór de zomervakantie. Ook de politiek gaat een poosje met vakantie en wel tot 27 augustus. De eerste periode na de gemeenteraads-verkiezingen zit er op en de VVD-Bernheze kan terugkijken op een zeer drukke tijd. Lees verder

 • Drugs? Niet normaal!

  10 juli − Het probleem van drugsgebruik is gigantisch. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat 9% van de jongeren onder 18 jaar ervaring heeft met harddrugs. Ruim een kwart van de jongeren tussen 16 en 30 jaar vindt het normaal dat er drugs worden gebruikt bij het uitgaan. Lees verder

 • Medicijnresten (vervolg)

  10 juli − Reeds in 2017 heeft de VVD-Bernheze aandacht gevraagd voor de inname van medicijnen door de apothekers in Bernheze. Vanaf die tijd hebben wij hierover regelmatig aan de bel getrokken, zowel bij het college als bij het waterschap Aa en Maas hierover regelmatig aan de bel getrokken. Lees verder

 • Samen door?

  05 juni − Samen door! Dit is het motto van het coalitieakkoord voor de periode 2018-2022, door CDA, Lokaal en SP gepresenteerd tijdens de raadsvergadering van 24 mei 2018. De eerste ervaringen met de nieuwe coalitie geven echter niet veel hoop dat er ook echt "samen" gewerkt gaat worden. Lees verder

 • Politiek en Burger

  29 mei − Vaak wordt gezegd dat het jammer is dat inwoners zo ver van het politieke gebeuren af staan. Er is sprake van een kloof tussen politiek en burger. De VVD-Bernheze is van mening dat deze afstand een logisch gevolg is van vaak onbegrijpelijke wegen en acties binnen de politiek. Lees verder

 • Het noodpotje van Bernheze

  21 mei − Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden, maar gelijke kansen om jezelf te kunnen ontwikkelen en ontplooien zijn een liberaal verlangen. In het verleden waren het dan ook de liberalen die begonnen zijn met de opbouw van onze sociale wetgeving. Lees verder

 • Subsidiebeleid

  15 mei − Op 4 juni 2015 nam de gemeenteraad een motie aan waarin het college het verzoek kreeg om een nieuwe visie te ontwikkelen op subsidieverlening. De VVD-Bernheze en de andere oppositiepartijen hebben regelmatig gevraagd naar de status van deze motie. Lees verder

 • Koffieleuten

  24 april − Vorige week vrijdagmiddag was er weer de WMO koffiemiddag in de Pas in Heesch. Deze koffiemiddag wordt vier keer per jaar georganiseerd en er was deze middag een zeer interessant programma aangekondigd. Reden voor de VVD-Bernheze om daarbij aanwezig te zijn. Lees verder

 • Buitenspel

  17 april − Op grond van gesprekken met alle partijen is informateur, Jan van Loon, tot de conclusie gekomen dat de combinatie CDA, Lokaal en SP de eerste optie is om op haalbaarheid te onderzoeken. Zeer teleurstellend voor de VVD-Bernheze. De grootste winnaar bij de verkiezingen, staat daarmee buitenspel. Lees verder

 • VVD-Bernheze grote winnaar!

  27 maart − De inwoners van Bernheze hebben op woensdag 21 maart 2018 hun stem uitgebracht en wij zijn meer dan tevreden met het behaalde resultaat. De VVD-Bernheze werd beloond voor de inzet en gemaakte keuzes in de afgelopen vier jaar. Ons zetelaantal verdubbelde van 1 naar 2. Lees verder

 • Bedankt voor uw stem

  21 maart − Vandaag op woensdag 21 maart, als deze krant verschijnt, heeft u misschien inmiddels al gestemd op de politieke partij van uw voorkeur. En heeft u dat nog niet gedaan, dan roepen wij u op om dat alsnog te doen. De stembureaus zijn namelijk tot 21:00 uur geopend. Lees verder

 • Huisvesting vluchtelingen

  12 maart − Op 12 januari 2016 maakten Burgemeester en Wethouders bekend dat er in Heesch een Asielzoekerscentrum (AZC) zou worden gerealiseerd voor de opvang van 500 vluchtelingen voor een periode van 10 jaar. Mede dankzij de inzet van de VVD-Bernheze is dat AZC er niet gekomen. Lees verder

 • Onze nummer 6

  06 maart − Prettig wonen is een van de belangrijkste dingen in ons leven. Daar willen we zelf voor kunnen zorgen. De VVD-Bernheze vindt het dan ook van groot belang dat iedereen, jong en oud, kan wonen in een omgeving en woning die voldoet aan onze behoeften en wensen. Lees verder

 • Onze nummer 5

  27 februari − Bernheze is een veilige gemeente om in te leven, wonen, en werken. Door middel van buurtpreventie, bijvoorbeeld via een WhatsApp-groep, en duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere betrokken organisaties zorgen we voor een veilige samenleving. Lees verder

 • Onze nummer 4

  20 februari − Bereid u voor! Op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. En u weet wat dat betekent … de komende weken wordt u weer overspoeld met adviezen, tips en beloftes voor de verkiezingen. Daar komen we plots uit het niets te voorschijn! Lees verder

 • Onze nummer 3

  12 februari − Jarenlang ben ik een alleenstaande moeder geweest met twee kinderen. Rondkomen van een laag inkomen is mij niet onbekend. Tel daarbij op mijn beperking en u begrijpt dat ook ik tot de groep “kwetsbaren” binnen onze samenleving behoorde. Toch heb ik dat nooit zo ervaren. Lees verder

 • Onze nummer 2

  06 februari − Het is belangrijk dat veel mensen actief willen zijn binnen de (gemeente)politiek. En extra belangrijk dat jongeren hieraan deelnemen. Ik ben Rico van Duijnhoven, getogen en met veel plezier woonachtig in Nistelrode. Ik ben kandidaat raadslid voor de VVD-Bernheze. Lees verder