• Nieuw burgercommissielid

  10 juli − Opnieuw is er versterking gekomen voor de fractie van de VVD-Bernheze. Arianne van de Gein is tijdens de raadsvergadering van 6 juli 2017 benoemd tot burgercommissielid en zal deel gaan uitmaken van de Commissie Maatschappelijke Zaken, een van de 3 raadscommissies binnen onze gemeente. Lees verder

 • Lijsttrekker VVD Bernheze

  04 juli − Fractievoorzitter Jack van der Dussen wordt voorgedragen als lijsttrekker voor de VVD in Bernheze bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Tot eind oktober kunnen zich nog tegenkandidaten melden bij het bestuur van het lokale netwerk VVD Oss-Bernheze. Lees verder

 • Overschotten Sociaal Domein

  04 juli − Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de regelingen binnen het Sociaal Domein. Dit betreft dan de Jeugdzorg, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente ontvangt hiervoor geld van het Rijk. Lees verder

 • Medicijnresten

  27 juni − De Kaderrichtlijn Water is een van de belangrijkste en meest omvattende Europese milieurichtlijnen voor het hedendaagse waterbeheer. Het Waterschap Aa en Maas heeft in het kader van deze richtlijn de afvalwaterstrategie vastgesteld voor een periode van 10 jaar (tot 2027). Lees verder

 • Interview met Paul Kremers

  25 juni − Oud raadslid Gerard van Dijk voert voor De Mooi Bernheze Karnt gesprekken met de bestuurders van de politieke partijen binnen Bernheze. Onlangs kwam hij daarvoor langs bij Paul Kremers, penningmeester van de VVD. Diverse speerpunten van de VVD passeerden de revue. Lees verder

 • Vluchtelingenwerk

  06 juni − In de raadsvergadering van 1 juni werd een motie aangenomen over het grote aantal statushouders in onze gemeente dat de Nederlandse taal nog niet spreekt. Hierdoor raakt de organisatie overbelast, wat ten koste gaat van de integratie van statushouders. Lees verder

 • Ondernemersklimaat

  29 mei − In de perspectiefnota schrijft het college dat zij voldoende ruimte wil bieden voor de vestiging en ontwikkeling van bedrijven. Niet alleen op de bedrijventerreinen, maar ook in de kernen en het buitengebied. En zij wil er voor zorgen dat bedrijven zich graag in Bernheze vestigen. Lees verder

 • Algemene beschouwingen

  25 mei − De VVD fractie is niet ontevreden over de Perspectiefnota 2018-2021, het meerjaren vooruitzicht voor onze gemeente. Wij zijn echter wel van mening dat er veel holle woorden worden gebruikt en dat de nota onvoldoende concreet is. Zo opende Jack van der Dussen op 24 mei de Algemene Beschouwingen. Lees verder

 • Nistelrode aan het lijntje?

  24 mei − Hoe lang moet Nistelrode nog geduld hebben? Op 15 december heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de 2e supermarkt in Nistelrode. De strekking was dat het college de commissie Ruimtelijke Zaken in de vergadering van 10 mei 2017 zo volledig mogelijk zou informeren. Lees verder

 • Politieke Doodzonde

  15 mei − Eind februari 2017 heeft staatssecretaris Dijkhoff een overeenkomst getekend met de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG). Op basis hiervan kunnen gemeenten, eenmalig, kosten declareren, die zijn gemaakt in verband met de vestiging van een AZC. Lees verder

 • Openbare Verlichting

  08 mei − In de perspectiefnota 2018-2021 wordt door het college voorgesteld om de openbare verlichting in Bernheze te verduurzamen. Het volledig uitvoeren van de openbare verlichting met energiezuinige, dimbare, led-verlichting vraagt om een investering van bijna € 6 ton per jaar. Lees verder

 • Gemeenteraadsverkiezingen

  08 mei − Als u de artikelen van de diverse partijen in de media leest, dan is het wel duidelijk dat zij al actief zijn met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Op 21 maart 2018 is het zo ver en kunt u uw stem weer uitbrengen. En ook de VVD-Bernheze is hier natuurlijk al mee bezig. Lees verder

 • Zorgen om Welzorg

  17 april − Het gaat niet goed met de dienstverlening door Welzorg. Welzorg is een landelijke organisatie, die in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een breed assortiment aan hulpmiddelen levert aan veel instellingen, gehandicapten organisaties en inwoners van Bernheze. Lees verder

 • Waanzin!

  12 april − Grote steden in Nederland willen zwaar milieubelastende bedrijven (bijv. een chemisch bedrijf of een verffabriek) niet in woonwijken plaatsen, laat staan in natuurgebieden. Deze gemeenten hebben ervaring met deze zware categorie van bedrijven en wijzen hier speciale bedrijventerreinen voor aan. Lees verder

 • Fatsoen of handhaven?

  04 april − Voor een partij als de VVD is het soms lastig om de afweging te maken tussen “eigen verantwoordelijkheid” en “handhaving”. Onze liberale achtergrond leidt immers tot een voorkeur voor individuele vrijheid en een terughoudende overheid, maar er is een keerzijde. Lees verder

 • Burgercommissielid: Petra van der Dussen

  29 maart − Opnieuw is er een nieuw burgercommissielid aangetreden ter ondersteuning van onze fractie. Petra van der Dussen is onlangs geïnstalleerd als lid van de Commissie Maatschappelijke Zaken, waarin zij zal samenwerken met onze fractievoorzitter. Lees verder

 • Kiezers bedankt

  21 maart − Woensdag 15 maart 2017 was een uitermate zonnige dag die resulteerde in een hoge opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen. Het landelijke opkomstpercentage was 80,4%. In Bernheze lag dat nog hoger dan het landelijke gemiddelde met 82,1%. Lees verder

 • Lokaal Netwerk VVD Oss-Bernheze

  07 maart − Op 6 maart 2017 was het dan toch zo ver. Het Lokale Netwerk VVD Oss-Bernheze kon eindelijk van start. Een eerdere poging om te starten in oktober 2016 strandde, omdat de VVD vond dat het nieuwe netwerk nog te klein was. Maar eind december kwam er alsnog groen licht. Lees verder

 • Burgercommissielid: Remco van den Akker

  07 maart − De fractie van de VVD Bernheze is onlangs versterkt met een nieuw burgercommissielid. Remco van den Akker is toegetreden tot de gelederen van de Commissie Ruimtelijke Zaken, waarin hij samen met Jack van der Dussen en Paul Kremers zal optrekken. Lees verder

 • Afscheid Tim van Vugt

  06 maart − Door verhuizing uit Nistelrode heeft Tim van Vugt helaas zijn lidmaatschap van de VVD Bernheze moeten beëindigen. In de relatief korte tijd dat Tim lid is geweest heeft hij zich actief ingezet als Burgercommissielid in maar liefst 2 raadscommissies: Bestuur en Strategie en Maatschappelijke Zaken. Lees verder