• Zorgen om Welzorg

  17 april − Het gaat niet goed met de dienstverlening door Welzorg. Welzorg is een landelijke organisatie, die in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een breed assortiment aan hulpmiddelen levert aan veel instellingen, gehandicapten organisaties en inwoners van Bernheze. Lees verder

 • Waanzin!

  12 april − Grote steden in Nederland willen zwaar milieubelastende bedrijven (bijv. een chemisch bedrijf of een verffabriek) niet in woonwijken plaatsen, laat staan in natuurgebieden. Deze gemeenten hebben ervaring met deze zware categorie van bedrijven en wijzen hier speciale bedrijventerreinen voor aan. Lees verder

 • Fatsoen of handhaven?

  04 april − Voor een partij als de VVD is het soms lastig om de afweging te maken tussen “eigen verantwoordelijkheid” en “handhaving”. Onze liberale achtergrond leidt immers tot een voorkeur voor individuele vrijheid en een terughoudende overheid, maar er is een keerzijde. Lees verder

 • Burgercommissielid: Petra van der Dussen

  29 maart − Opnieuw is er een nieuw burgercommissielid aangetreden ter ondersteuning van onze fractie. Petra van der Dussen is onlangs geïnstalleerd als lid van de Commissie Maatschappelijke Zaken, waarin zij zal samenwerken met onze fractievoorzitter. Lees verder

 • Kiezers bedankt

  21 maart − Woensdag 15 maart 2017 was een uitermate zonnige dag die resulteerde in een hoge opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen. Het landelijke opkomstpercentage was 80,4%. In Bernheze lag dat nog hoger dan het landelijke gemiddelde met 82,1%. Lees verder

 • Lokaal Netwerk VVD Oss-Bernheze

  07 maart − Op 6 maart 2017 was het dan toch zo ver. Het Lokale Netwerk VVD Oss-Bernheze kon eindelijk van start. Een eerdere poging om te starten in oktober 2016 strandde, omdat de VVD vond dat het nieuwe netwerk nog te klein was. Maar eind december kwam er alsnog groen licht. Lees verder

 • Burgercommissielid: Remco van den Akker

  07 maart − De fractie van de VVD Bernheze is onlangs versterkt met een nieuw burgercommissielid. Remco van den Akker is toegetreden tot de gelederen van de Commissie Ruimtelijke Zaken, waarin hij samen met Jack van der Dussen en Paul Kremers zal optrekken. Lees verder

 • Afscheid Tim van Vugt

  06 maart − Door verhuizing uit Nistelrode heeft Tim van Vugt helaas zijn lidmaatschap van de VVD Bernheze moeten beëindigen. In de relatief korte tijd dat Tim lid is geweest heeft hij zich actief ingezet als Burgercommissielid in maar liefst 2 raadscommissies: Bestuur en Strategie en Maatschappelijke Zaken. Lees verder

 • Zwaar weer voor De Pas

  06 februari − De VVD-Bernheze maakt zich ernstig zorgen over de financiële situatie bij Cultureel Centrum de Pas. Uit recente berichten blijkt dat er al een aantal jaren verlies wordt geleden op alle functies van het gebouw, inclusief de horeca. En dit ondanks de subsidie vanuit de gemeente. Lees verder

 • Hoezo "versneld"?

  25 januari − Op 6 oktober 2016 heeft de gemeenteraad een besluit genomen om in Bernheze versneld 50 sociale huurwoningen te bouwen voor alle doelgroepen. De VVD-Bernheze was hier zeer enthousiast over. Onze fractie heeft dan ook van harte vóór het voorstel gestemd. Lees verder

 • Terugblik 2016

  21 december − Een politiek bewogen jaar zit er bijna weer op en de VVD-Bernheze fractie wil nog eens even terugkijken naar wat er zoal gebeurd is. Samengevat kunnen we stellen dat we best het een en ander bereikt hebben als kleine oppositiepartij. En misschien nog wel het meest in het dossier "opvang asielzoekers". Lees verder

 • Bernheze staat weer voor gek

  13 december − Vorige week kwam het bericht dat ook de tijdelijke eenpersoons woonunits voor statushouders er uiteindelijk toch niet gaan komen. Het COA heeft ze niet nodig. Niet zo verrassend, want eerder had Oss al dezelfde boodschap gekregen. Het is een raadsel waarom dat in Bernheze 2 weken langer moest duren. Lees verder

 • Belastingen in 2017

  06 december − Op donderdag 15 december 2016 zal de gemeenteraad de belastingtarieven voor het jaar 2017 vaststellen. De lastendruk door Onroerendzaakbelasting (OZB), Afvalstoffen- en Rioolheffing gaat voor de eigenaren van woningen licht stijgen en voor de gebruikers (huurders) helemaal niet. Lees verder

 • Toezicht en handhaving

  29 november − Naar aanleiding van ontwikkelingen in wetgeving en in vervolg op aanbevelingen van de Provincie Noord-Brabant en onze rekenkamer in 2014/2015, heeft de gemeenteraad begin februari 2016 het beleidsplan Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving vastgesteld. Lees verder

 • Luisteren naar Nistelrode!

  22 november − Op de oproep van de VVD-Bernheze in de Mooi Bernheze Krant van 9 november over de vestiging van een 2e supermarkt ( Aldi) in Nistelrode, hebben wij veel reacties mogen ontvangen. Zowel per mail als op onze Facebook-pagina. Tot op heden zijn dat er maar liefst 124! En de lijn is duidelijk. Lees verder

 • Aldi wél? Aldi niet?

  08 november − Begin oktober ontvingen het college van b & w en de gemeenteraad een brief van 9 centrum-ondernemers in Nistelrode. Deze ondernemers wilden via deze brief hun zorgen kenbaar maken over de mogelijke ontwikkeling van de locatie “De Winter”, Weijen 62 in Nistelrode. Lees verder

 • Feestbegroting

  03 november − Op donderdag 3 november presenteerde het college van burgemeester en wethouders de begroting voor 2017. Een echte feestbegroting. Het geld klotst tegen de plinten! Het resultaat van zorggelden niet uitgeven en de OZB jaarlijks maximaal verhogen. Dit vindt de VVD-Bernheze ervan. Lees verder

 • Dolle stier

  25 oktober − Waarschijnlijk bent u er nog geen tegengekomen, maar op de Maashorst loopt een kudde wisenten rond. Nu nog als proef, in een afgezet gebied, maar het is de bedoeling dat ze straks worden losgelaten in het grotere beweidingsgebied. Best een goed idee, is dan je eerste reactie. Lees verder

 • Sociale huurwoningen

  11 oktober − De gemeente laat versneld 50 sociale huurwoningen bouwen voor alle doelgroepen. Dit besluit is op 6 oktober genomen door de gemeenteraad. Via een amendement heeft de raad het college verzocht om plannen hiervoor te presenteren vóór 1 januari 2017. Lees verder

 • Oprichting uitgesteld

  08 oktober − Het VVD-Hoofdbestuur heeft geen toestemming gegeven om het Lokaal Netwerk Oss - Bernheze op te richten. De oprichtingsvergadering van 10 oktober is dan ook afgelast. Voorlopig gaan de afdelingen Oss e.o. en Bernheze dus nog even zelfstandig door. Lees verder