Vriendelijkheid kost niets

Wij, inwoners van Bernheze, zijn voor dienstverlening door de lokale overheid volledig afhankelijk van onze gemeente. We hebben geen mogelijkheid om elders te “shoppen". Ik kan niet mijn rijbewijs in Oss laten verlengen, omdat dat daar misschien sneller kan.

 

Als inwoner verwacht ik goede dienstverlening, maar wil ik ook dat het geld dat de gemeente van ons krijgt op een goede manier wordt uitgegeven. Op dit moment ligt er een raadsvoorstel om de dienstverlening te verbeteren. De VVD-Bernheze juicht dit initiatief toe en met name ook de nodige aandacht voor gedragsverandering. We horen te vaak dat medewerkers op het gemeentehuis zeer onvriendelijk zijn. En vriendelijkheid kost niets, toch? Dat zou je denken.

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om € 600.000 om de dienstverlening te verbeteren en verder te digitaliseren. Maar digitalisering alleen is zeker geen garantie voor betere dienstverlening. We zullen de inwoners en ondernemers moeten vragen wat zij ervan vinden. Tenslotte is de gemeente er voor de inwoners.
 

De VVD-Bernheze vindt dat de huidige plannen erg intern gericht zijn en we missen concrete doelstellingen. Die moeten wél geformuleerd worden. We willen jaarlijks 10% minder klachten. Wij willen minimaal een 7,5 als cijfer voor dienstverlening. De gemeente moet als “MKB-vriendelijke gemeente” tenminste een 7 behalen. 

Geld uitgeven zonder toetsing of iets daadwerkelijk effect heeft, mag en kan wat ons betreft niet. De VVD Bernheze is een groot voorstander van verbetering van de dienstverlening, maar wil wel meetbare doelstellingen. Om te kunnen monitoren, bij te sturen en zeker ook om successen te kunnen vieren.Marijke van Gestel,
Fractievoorzitter