Dubbel succes!

Afgelopen donderdag hebben wij afscheid kunnen nemen van onze burgemeester. In de hieraan voorafgaande raadsvergadering is bij unaniem raadsbesluit “onze” Marieke Moorman benoemd tot ereburger van de gemeente. Wat de VVD-Bernheze betreft meer dan verdiend voor alle jaren van tomeloze inzet voor Bernheze en haar inwoners.

 

Tijdens deze avond is er stil gestaan bij de afgelopen negen jaren. Jaren die hele mooie en soms grappige momenten hebben gekend, maar ook de treurige kanten van het ambt hebben geraakt.

 

Wij kunnen echter niet anders zeggen dan dat het enorm fijn was om met onze burgemeester te mogen samenwerken. Serieus en duidelijk als het er om ging, maar ook wel in voor wat “slappe klets” na afloop van bijvoorbeeld een raadsvergadering. Begaan met en oprecht geïnteresseerd in ieders zijn wel en wee. Een echte burgermoeder.

 

De VVD-Bernheze wenst jou, Marieke, dan ook nogmaals heel veel succes, geluk en plezier in het ambt van burgemeester in de gemeente Land van Cuijk.

 

Met dit afscheid begint ook een periode met de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor onze gemeente. Voor een aantal mensen zal dit een inspannende periode worden, waarin heel veel tijd zal gaan zitten. Dit alles zal leiden tot de benoeming van een nieuwe burgemeester.

 

Tot deze benoeming zal waarnemend burgemeester Antoine Walraven het ambt bekleden. Vanaf deze plaats willen wij dan ook onze succeswensen uitspreken. Ook spreken wij de hoop uit dat burgemeester Walraven de ruimte die Marieke Moorman achterlaat op eenzelfde begane manier, met wel een eigen twist, in zal gaan vullen.


Alexander Bongers,
Raadslid