Vogelvrij?

In 2020 is de eigen bijdrage voor huishoudelijke verzorging door de overheid vastgesteld op € 19,- per maand, ongeacht het inkomen van de persoon die deze hulp ontving. U snapt het al, dat werd een groot succes. Massaal zeiden mensen hun particuliere hulp in het huishouden op, want die kosten tegenwoordig vaak al € 19,- per uur.

 

Met daarbij ook nog de toenemende vergrijzing en een personeelstekort, werden de wachtlijsten gigantisch. Daar moet dus verandering in komen en dus wordt de eigen bijdrage in 2025 weer inkomensafhankelijk, zoals inmiddels al zoveel dingen in dit land.

 

Maar de gemeente heeft een probleem, want zij moet de huishoudelijke verzorging komend jaar al weer opnieuw gaan aanbesteden. Dus verzon men een plan: iedereen met een inkomen vanaf ongeveer € 30.000,- moet al in 2024 een inkomensafhankelijke bijdrage gaan betalen. En vanaf een bepaald inkomen is het zelfs zo dat de volledige kosten voor eigen rekening zijn. Deze mensen worden dus weggejaagd uit de gemeentelijke regeling en moeten op zoek naar particuliere hulp.

 

Maar het bijzondere aan hulp van een thuiszorgorganisatie is juist dat deze hulpen ook in de gaten houden of het wel goed gaat met de cliënt, de signaalfunctie.

 

De VVD-Bernheze krijgt steeds vaker het gevoel dat mensen, die, vaak door heel lang heel hard werken, een hoger inkomen hebben, door de gemeente vogelvrij worden verklaard en steeds weer worden geplukt om de kosten voor de minima op te hoesten. Dat kan niet onbeperkt doorgaan.

 

 

Reageren:info@vvdbernheze.nl

 

Arianne van de Gein

Commissie Maatschappelijke Zaken