Geen AZC, wél flex-woningen

Wij herinneren ons nog goed de gebeurtenissen in 2016. Hoe de overvalstrategie van de gemeente leidde tot een ware volksopstand. Hoe de VVD als eerste de komst van een AZC aan de Ruitersweg afwees, later gevolgd door een meerderheid in de gemeenteraad.

Hoe een tweede poging dat jaar met het MOB-complex, waar vooral de burgemeester van Oss enthousiast over was, wél de steun van een meerderheid in de raad kreeg, maar vervolgens door het COA werd afgewezen.

Laten we zien te voorkomen dat dit zo nog een keer gaat gebeuren. En daar zijn wij als VVD niet gerust op.

In een eerdere versie van het Bestuursprogramma stond dat er geen AZC komt in Bernheze; die passage is nu verdwenen.

Onze burgemeester zei nog niet zo lang geleden “een AZC, daar beginnen we niet meer aan”.

Maar als je de notitie over asielzoekers leest, krijgen wij sterk het gevoel dat er wordt voorgesorteerd op de komst van een AZC in Bernheze. En als dat opnieuw gaat om forse aantallen dan is de VVD daar op tegen. Te massaal voor de relatief kleine kernen van Bernheze, een te grote impact op de samenleving en op de voorzieningen, zowel medisch als maatschappelijk.

Met de huisvesting van statushouders is Bernheze goed bezig, zowel in aantallen als in begeleiding. Zelfs meer dan onze taakstelling. Maar de druk op de woningvoorraad is groot, te groot wat ons betreft. Het huisvesten van een hoger aantal statushouders dan de taakstelling is voor de VVD alleen bespreekbaar als er nu eindelijk eens werk gemaakt wordt van het realiseren van flex-woningen. Flex-woningen niet alleen voor statushouders, maar ook voor starters en spoedzoekers. Daar hameren we al jaren op, maar de wethouder onderneemt geen actie.