Het is weer voorbij, die mooie zomer

De eerste commissievergaderingen hebben afgelopen week weer plaatsgevonden en de eerste raadsvergadering na het zomerreces staat voor de deur. Een hele rits aan bestemmingsplannen zal aan de orde komen, een vervangend raadslid en een nieuw commissielid zullen worden benoemd en de principeverzoeken voor zonneparken worden behandeld.

 

De bouwplannen blijken zeer divers. Een enkel woonhuis, meerdere kavels, bedrijfsgebouwen, het lijkt wel of we helemaal geen woningcrisis hebben! De kosten reizen de pan uit, maar van stilstand is geen sprake.

 

Voor de zonneparken zijn diverse ( grootschalige ) plannen ingediend. De discussie hierover voeren we natuurlijk in de raadzaal, maar wij vinden het belangrijk om aan te geven dat bij goedkeuring van deze plannen, er meteen wordt voldaan aan onze energie opgave als gemeente en wij dus geen windturbines meer nodig hebben.

 

Ook staat tijdens deze vergadering de vervanging van de audiovisuele voorzieningen in de raadzaal op het lijstje. De huidige installatie is al lang afgeschreven en de werking is onvoldoende en kan niet worden gegarandeerd, gezien de vele storingen. Kosten: 140.000 Euro.

 

De mogelijke toekomstige ontwikkelingen voor herinrichting of herbestemming van het gemeentehuis en ook de raadzaal wordt hierin niet meegenomen. Dat betekent dus een risico, dat volgens de wethouder niet groot is.

 

U vindt hier vast iets van. Wij natuurlijk ook. Of wilt u ergens anders op reageren? Wij gaan graag het gesprek met u aan en/of nodigen u graag uit om eens een fractievergadering bij te wonen.

 

Reageren:info@vvdbernheze.nl

 

Mark van de Ven,

Commissie Maatschappelijke Zaken