Mooie beloften

Afgelopen donderdag heeft de “nieuwe” oude coalitie haar coalitieverklaring gepresenteerd aan de raad. Een, wat de VVD Bernheze betreft, summier stuk waar geen concrete doelen in staan vermeld die de coalitie de komende 4 jaar wil gaan behalen. De “bestuurlijke vernieuwing”, waarover veelvuldig gesproken is, zien wij hier niet in terug, evenmin als de ambities ten aanzien van deze vernieuwing. Een gemiste kans. Gaan we door met wat we al jaren doen en formuleren we geen hogere ambities?

 

In het debat over de coalitieverklaring kwam, na de nodige kritische vragen van diverse oppositiepartijen, naar voren dat de coalitie inspraak wil van alle partijen, de inwoners en stakeholders, zoals verenigingen, om tot een bestuursakkoord te komen.

Goede ideeën moeten worden opgepakt en verwerkt worden in dit akkoord. Als het zo gaat werken dan zou dit een lovenswaardig idee zijn. Onze vraag is echter wel wie beoordeelt wat goede ideeën zijn?. Doen we dat met de hele gemeenteraad of bepalen de coalitiepartijen wat goed is voor Bernheze?

 

Als we echt met zijn allen als gemeenteraad de koers gaan bepalen, dan doen wij daar van harte aan mee en omarmen wij dit idee. Wij hopen echt dat WE het samen gaan doen en niet dat het bij loze beloften blijft.

 

Aanvullend zijn donderdag in de raadsvergadering de 4 wethouders voor de komende 4 jaar beëdigd. 3 nieuwe wethouders en 1 oud gediende. Wij wensen hen in ieder geval veel succes de komende periode en hopen op een constructieve samenwerking.

 

Bernheze blijft goed, wordt beter

 

Alexander Bongers


Raadslid