Mohammed en de berg

Als Mohammed niet naar de berg komt ……. Ja, wat dan? Om de berg dan naar Mohammed te laten komen, zal in dit geval niet lukken. Al geruime tijd kampt DeMooiBernhezeKrant met problemen voor wat betreft de huis-aan-huis bezorging. Dit is uiterst jammer aangezien er wekelijks veel werk in de krant gestopt wordt, zowel door zowel redactie als door “gewone” Bernhezenaren, die artikelen en andere input leveren. Voor minder digitale mensen is de papieren krant een belangrijk medium om op de hoogte te blijven van wat er in Bernheze speelt.

 

Maar de krant wordt door de gemeente ook ingezet om haar officiële bekendmakingen te verspreiden richting burgers. Wanneer de krant niet iedereen bereikt binnen Bernheze, kan dit er voor zorgen dat men niet tijdig op de hoogte wordt gebracht van bijvoorbeeld bouwplannen en vergunningen.

 

Natuurlijk hopen we allemaal dat de problemen met de bezorging opgelost worden, maar wij vinden dat de gemeente dient na te denken over alternatieven voor het breed en actief verspreiden van de officiële bekendmakingen.

 

De VVD Bernheze heeft hierover vragen gesteld in de commissievergadering van 9 mei jl. en was vooral benieuwd of er al een “Plan B” klaar lag. Helaas bleek dat de gemeente nog helemaal niet stil had gestaan bij dit risico en dat er al helemaal geen “Plan B” was.

 

Wij vertrouwen er echter op dat de alarmbel nu luid genoeg heeft geklonken en dat er linksom of rechtsom een oplossing gevonden zal worden.

 

Reageren? Graag via info@vvdbernheze.nl

 

Sharon van den Oetelaar,
Commissie Ruimtelijke Zaken