In de wachtkamer

Terwijl ik dit stukje schrijf, zijn de twee grootste partijen, CDA en Lokaal, nog druk bezig met het zoeken naar een derde partij voor de nieuwe coalitie. Eigenlijk hebben ze met hun 12 zetels al een meerderheid, maar beide partijen vinden dat er met een derde partner een steviger fundament gelegd wordt.

 

De informateur heeft geadviseerd om met D’66 te gaan praten, omdat dat na de “fusie” met Blanco de derde partij in Bernheze is, maar het CDA vond dat eerst met de verjongde SP gesproken moest worden, hoewel die partij de grootste verliezer was in maart. Lokaal vond Progressief Bernheze ook wel een optie. De VVD, die programmatisch misschien wel het dichtst bij CDA en Lokaal ligt, werd niet direct als mogelijke partner genoemd. We zitten dus in de wachtkamer.

 

De VVD-Bernheze stelt zich, met twee raadszetels, bescheiden op. Wij hopen vooral dat, ook al komen we niet in de coalitie, onze belangrijkste speerpunten in de komende periode worden gerealiseerd: slimme keuzes in de bouw, zinnige zorg, betere dienstverlening door de gemeente en meer aandacht voor veiligheid, toezicht en handhaving. En géén windmolens en géén gemeentelijke inkomenspolitiek.

 

In financiële zin is er voor de gemeente zwaar weer op komst. Het zal lastig worden om de begroting sluitend te krijgen. Wat de VVD betreft is het dan beter om te bezuinigen en niet de lasten voor bedrijven en burgers te verhogen.

Laten we er met zijn allen voor zorgen dat Bernheze goed blijft en beter wordt.

 

Reageren? Graag via info@vvdbernheze.nl


Paul Kremers,

Commissielid