Trots op onze vrijwilligers

Er zijn officiële momenten gedurende het jaar, wanneer er gelegenheid is om vrijwilligers te bedanken en in het zonnetje te zetten. Denk aan de Week van de Vrijwilliger en de Nationale Vrijwilligersdag. Maar ook op zomaar een dag in oktober wil de VVD-Bernheze uitspreken hoe trots wij zijn op alle vrijwilligers in onze gemeente. En dat zijn er heel veel!

Bij Vluchtelingenwerk Bernheze, waar ik als taalcoach-vrijwilliger actief ben, alleen al meer dan 80. Allemaal volop bezig om vluchtelingen te ondersteunen bij hun inburgering.

In mijn rol als burgerlid in de commissie Maatschappelijke Zaken kom ik eveneens regelmatig in aanraking met mensen die zich inzetten voor anderen. Belangeloos, zonder hiervoor een financiële vergoeding te ontvangen.

Ook de gemeente erkent de waarde van onze vrijwilligers en burgerinitiatieven. In het Bestuursakkoord 2019, dat binnenkort besproken wordt in de raad, komt duidelijk het belang van samenwerken met burgers en het stimuleren van burgerinitiatieven naar voren. Daar staan wij als VVD-Bernheze volledig achter.

Klaarstaan voor en een handje helpen van hen die (tijdelijk) wat extra ondersteuning kunnen gebruiken kan voor deze mensen het leven heel wat prettiger maken. Bovendien brengt het tonen van compassie en medeleven met een ander ook een stukje geluk in je eigen leven!

 

Zou je mee willen denken of heb je ideeën over een positieve bijdrage aan het leven, wonen en werken in Bernheze, neem dan gerust contact met ons op via info@vvdbernheze.nl.

 

Petra van der Dussen

Burgerlid commissie Maatschappelijke Zaken