Koopkracht in Bernheze omlaag

Onze koopkracht is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Het gaat namelijk veel beter in ons land en dus moet het kabinet de koopkracht voor alle inwoners verbeteren, vinden alle politieke partijen in de Tweede Kamer.

De meningen zijn in Den Haag natuurlijk verdeeld, maar uiteindelijk zijn de koopkrachtplaatjes voor de meeste Nederlanders positief. Dankzij de inspanningen van dit kabinet.

Maar tot onze verbazing heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om daar niet aan mee te werken. Geen koopkrachtverbetering voor de inwoners van Bernheze.

De begroting voor 2019 laat namelijk zien dat de lokale lastendruk in onze gemeente met 4,1% verhoogd wordt voor eigenaren-gebruikers van een woning en zelfs met 8,61% voor huurders van een woning. Voor ondernemers stijgen de lokale lasten met 1,85% in 2019.

In 2018 werd de afvalstrategie aangepast met als doel het restafval te verminderen. Maar omdat de beoogde afvalreductie is achtergebleven bij de doelstelling, krijgen de gebruikers/huurders van woningen voor 2019 nu dus een forse “boete” opgelegd. Met als gevolg dat de kosten voor u in 2019 met 8,61% stijgen. Daarnaast wordt de OZB verhoogd met 2,4% in verband met de verwachte inflatie.

De VVD-Bernheze vindt deze enorme stijging van de lokale lasten onacceptabel en wij zullen bij de begrotingsbehandeling het college van burgemeester en wethouders dan ook oproepen de lokale lasten te verlagen.

De afvalstoffenheffing omlaag en geen verhoging van de OZB.

Reageren info@vvdbernheze.nl

Jack van der Dussen
Fractievoorzitter VVD-Bernheze