Snelfietsroute Nistelrode - Uden

Hoe zit dat nou?

Vorige week hebben we weer deelgenomen aan de vergaderingen van de commissies Bestuur en Strategie, Maatschappelijke Zaken en Ruimtelijke zaken.

Het doel van deze vergaderingen is om diverse raadsvoorstellen te behandelen, waarbij de commissieleden een advies uitbrengen aan de leden van de gemeenteraad.
Daar worden geen besluiten genomen, tenzij de voltallige commissie het eens is over het behandelde voorstel. Dan krijgt het agendapunt een zogenaamd sterretje en wordt het een hamerstuk in de raadsvergadering.

Tijdens de commissievergadering ruimtelijke zaken op 12 september werd het raadsvoorstel over de Snelfietsroute Nistelrode – Uden besproken.
In dit voorstel wordt gevraagd om een bedrag van 2,1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aanleg van de snelfietsroute en 1,5 miljoen euro voor een tunnel onder Weijen.
Een investering van 3,6 miljoen euro, terwijl de kosten eerder geraamd waren op 1,3 miljoen euro. Een overschrijding dus met 2,3 miljoen euro!

Door een bestuursovereenkomst met de provincie te ondertekenen, kan de gemeente in aanmerking komen voor een subsidie van 50% voor de snelfietsroute en 80% voor de tunnel. Maar eerst moet de gemeenteraad de investering goedkeuren, daarna volgt uitsluitsel op de subsidie.

De VVD-Bernheze wil een zorgvuldige afweging maken over dit project en besloot tijdens de commissievergadering dit eerst nog eens binnen de fractie te bespreken, aangezien er veel gemeenschapsgeld mee gemoeid is.

Wij zullen dan tijdens de raadsvergadering ons besluit kenbaar maken, ofschoon alle ander partijen inmiddels hun goedkeuring hebben gegeven.

Reageren: info@vvdbernheze.nl  of www.vvdbernheze.nl

Jack van der Dussen
Fractievoorzitter VVD-Bernheze