Leefbaarheid in Loosbroek

In alle kernen van Bernheze wordt druk gebouwd om invulling te geven aan de Woonvisie 2016-2021.
Op 3 september was er in het gemeentehuis een werkbijeenkomst met als thema “woningbouw”. De bijeenkomst was bedoeld om met college en politieke partijen te discussiëren over meer betaalbare woningen voor met name starters en één-verdieners.
De aanwezige projectontwikkelaar meldde dat de goedkoopste koopwoningen nu ongeveer € 215.000,-- moeten kosten. Voor de VVD-Bernheze is het duidelijk dat dit onmogelijk haalbaar is voor genoemde doelgroepen. Er werden verschillende suggesties gedaan om kleiner te bouwen en zodoende de aankoopprijs te verlagen.
Het college zal zich nu beraden en met voorstellen komen.

Waar nog geen uitzicht op is, is wanneer de ca. 35 woningen, die in de woonvisie voor Loosbroek vóór 2021 voorzien zijn, gebouwd gaan worden.

De Kerncommissie Loosbroek heeft daarom op 22 juni een brandbrief naar het college en de gemeenteraad gestuurd. Hierin werd duidelijk aangegeven dat er ondanks eerdere gesprekken nog steeds geen concrete afspraken op tafel liggen.
De Kerncommissie maakt zich hierover terecht grote zorgen, omdat dit de leefbaarheid in Loosbroek sterk kan aantasten. Het college heeft hierop gereageerd op een zeer “onvriendelijk” toon.

De VVD-Bernheze vraagt zich af wat het motto “SAMEN DOEN” boven het coalitieakkoord dan inhoudt. In plaats van een “welles-nietes” antwoord had het college ook wel een andere toon kunnen aanslaan.

Op 12 september zullen wij het college hierop aanspreken in de commissie ruimtelijke zaken.

Reageren kan via www.vvdbernheze.nl

Jack van der Dussen
Fractievoorzitter VVD-Bernheze