Drugs? Niet normaal!

Het probleem van drugsgebruik is gigantisch. Nergens in Europa wordt meer xtc, amfetamine of cocaïne gebruikt dan in Nederland. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat 9% van de jongeren onder 18 jaar ervaring heeft met harddrugs. Ruim een kwart van de jongeren tussen 16 en 30 jaar vindt het normaal dat er drugs worden gebruikt bij het uitgaan. 

Het is ook al lang geen probleem meer van de grote stad. Ook in de kleinere plattelandsgemeenten raakt het gebruik van drugs steeds meer ingeburgerd. De hoeveelheid werkzame stof in xtc-pillen neemt intussen jaarlijks toe. Niet voor niets stijgt het aantal xtc-doden. 

Na het succes van de campagne ‘Laat je niet flessen’, die ruim 10 jaar geleden werd gelanceerd in de strijd tegen alcoholgebruik door minderjarigen, gaat Martijn Planken aan een nieuwe campagne werken om drugs in het Oosten van Brabant te de-normaliseren. De actie “Drugs? Die kunnen we hier niet gebruiken” is een integrale aanpak Hier hebben 40 gemeenten in Noord- en Zuidoost-Brabant, Novadic-Kentron, GGD, politie en jongerenwerk een rol. Enerzijds om gezondheidsproblemen en uitval in de maatschappij te voorkomen en anderzijds om het gevoel van veiligheid onder burgers te vergroten. 

In oktober wordt het plan van aanpak gepresenteerd. Het college zal dan besluiten of zij gaat aansluiten bij deze campagne.

De VVD-Bernheze zet zich continue in voor een verbetering van de jeugd(zorg) en wil dan ook dat onze gemeente gaat deelnemen.

 

Reageren info@vvdbernheze.nl

 

Petra van der Dussen

Burgerlid Commissie Maatschappelijke Zaken