Medicijnresten (vervolg)

In de DMBK van 28 juni 2017 heeft de VVD-Bernheze al aandacht gevraagd voor de inname van medicijnen door de apothekers in Bernheze. Vanaf die tijd hebben wij hierover regelmatig aan de bel getrokken zowel bij het college als bij het bestuur van het waterschap Aa en Maas. En zie, de aanhouder wint!

Vandaag, 20 juni 2018, is een “Convenant Pilot inzameling medicijnresten Bernheze” ondertekend door het college, het waterschap en de apothekers in Bernheze.

Steeds meer medicijnresten komen in het milieu terecht. Dit gaat enerzijds via de urine en ontlasting van mensen die medicijnen gebruiken en anderzijds doordat overgebleven medicijnen worden doorgespoeld in wc, gootsteen of in de afvalbak verdwijnen.

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van Klein Chemisch Afval (KCA) en transport van afvalwater naar de rioolwaterzuivering. Het waterschap is verantwoordelijk voor het zuiveren van het afvalwater en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Apothekers geven medicijnen uit, adviseren gebruikers en hebben zicht op de uitgave en inzameling van medicijnresten.

De gemeente Bernheze, de Bernhezer apothekers en het waterschap Aa en Maas willen samen een bijdrage leveren aan een beter milieu en schoner oppervlaktewater door te voorkomen dat medicijnresten in de natuur terecht komen.

Om dit te bewerkstelligen willen alle partijen het inzamelen door apothekers van particulier KCA van medicinale herkomst bevorderen. Hiertoe wordt door gemeente en waterschap, in samenwerking met de apothekers, een gezamenlijke folder ontwikkeld.

De VVD-Bernheze is tevreden over het resultaat!

Reageren info@vvdbernheze.nl

Jack van der Dussen
Fractievoorzitter VVD-Bernheze