Samen door?

Dit is het motto van het coalitieakkoord voor de periode 2018-2022, door CDA, Lokaal en SP gepresenteerd tijdens de raadsvergadering van 24 mei 2018.
In de inleiding van het akkoord wordt duidelijk dat de coalitie mag voortborduren op de basis die in de afgelopen bestuursperiode is gelegd. Zij gaan “Samen door” om met de inbreng van eenieder nog meer een eigentijdse, sociale en duurzame gemeente te worden met oog voor iedereen.

“Samen door” betekent voor de “nieuwe” coalitie dat zij samen met de gemeenteraad, burgers, ondernemers en maatschappelijke partners dit doel willen bereiken. Tsja ………

“Samen door” betekent ook dat de coalitie mogelijkheden en initiatieven in de Bernhezer samenleving willen stimuleren. Dit doet de coalitie door organisaties met elkaar in contact te brengen, maar ook door zelf actief de samenwerking te zoeken.

Tijdens de onlangs gehouden bijeenkomst voor de nieuwe gemeenteraad werd uitleg gevraagd aan ieder raadslid over dit motto. Het bleek dat iedereen hier anders over dacht; iedereen had een eigen interpretatie.

De fractie van de VVD-Bernheze is zeer sceptisch over het begrip SAMEN. Wij hebben een andere beleving gezien de ervaringen tijdens de afgelopen bestuursperiode. Burgers en ondernemers werden niet geraadpleegd, maar kregen slechts een mededeling!
Tijdens de recente raadsvergadering werden een motie over subsidiebeleid en een amendement over decentralisatie van de Jeugdwet en de WMO, ingediend door de gezamenlijke oppositiepartijen, door de coalitie botweg getorpedeerd.

Hoezo SAMEN?

De VVD-Bernheze blijft samenwerken met burgers en ondernemers, zoals in de afgelopen bestuursperiode.

Reageren info@vvdbernheze.nl

Jack van der Dussen
Fractievoorzitter VVD-Bernheze