Politiek en Burger

Vaak wordt gezegd dat het jammer is dat inwoners zo ver van het politieke gebeuren af staan. Er is sprake van een kloof tussen politiek en burger. Wij zouden ze graag meer betrekken bij de besluitvorming en doen er van alles aan om hen te interesseren voor de politiek.

De VVD-Bernheze is van mening dat deze afstand een logisch gevolg is van vaak onbegrijpelijke wegen en acties binnen de politiek. Hier kunnen toezeggingen en beloftes worden gedaan en niet worden nagekomen of zelfs worden ontkend.

Tot onze verbazing zagen wij weer een fraai staaltje “politiek” voorbij komen in de raadsvergadering van afgelopen week. Lokaal suggereerde in de vorige MooiBernhezeKrant dat de voltallige oppositie zijn verantwoordelijkheid niet nam en zaken vooruitschoof. Onderwerp was het rapport van de rekenkamer, waaruit blijkt dat het onze gemeente niet voldoende gelukt is om doelstellingen binnen de jeugdzorg scherp te formuleren. De rekenkamer heeft aanbevolen de beleidsplannen, concrete doelen en resultaten uiterlijk najaar 2018 te actualiseren. Eén van de ideeën van de oppositiepartijen was om dit onderwerp op te nemen in het coalitieakkoord. Tijdens de raadsvergadering werd een amendement ingediend, waarin de oppositie het college verzocht een plan van aanpak met tijdpad te agenderen voor de commissie maatschappelijke zaken van 11 september 2018 om het proces te willen versnellen. De hele coalitie, inclusief Lokaal, stemde tegen! Bijzonder als je suggereert dat de oppositie zaken vooruitschuift. Je zou denken dat je dan dit amendement juist zou steunen.

 

Vragen of opmerkingen info@vvdbernheze.nl

 

Arianne van de Gein

VVD-Bernheze

Burgerlid Commissie Maatschappelijke Zaken