Het noodpotje van Bernheze

Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden, maar gelijke kansen om jezelf te kunnen ontwikkelen en ontplooien zijn een liberaal verlangen. De VVD wil ongelijkheid zoveel mogelijk opheffen. In het verleden waren het dan ook de liberalen die begonnen zijn met de opbouw van onze sociale wetgeving. De VVD meent dat de overheid voor iedereen gelijke kansen hoort te scheppen en wanneer nodig hulp moet bieden.

Ook in onze gemeente is een breed scala aan middelen voor handen om mensen te ondersteunen, wanneer ze het zelf niet redden. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan armoedebestrijding, het werk van de sociale dienst of hulp vanuit de WMO. Toch is er soms, ondanks alle regelingen die er bestaan, maatwerk nodig om concrete problemen direct op te kunnen lossen. De gemeente Bernheze heeft ook hierin voorzien. We hebben een “noodpotje” beschikbaar voor mensen die dreigen tussen de wal en het schip te raken.

Afgelopen week hebben wij een bijeenkomst bezocht, waarin de voortgang van de Maatwerk Aanpak Bernheze (MAB), het noodpotje, besproken werd. Aan de hand van geanonimiseerde praktijkgevallen zijn we bijgepraat over de ervaringen van het actieteam. Wij zijn blij geworden van deze bijeenkomst en wat ons betreft heeft de MAB zijn nut bewezen. De VVD Bernheze juicht initiatieven zoals deze dan ook toe om ervoor te zorgen dat Bernheze een mooie plek is en blijft om te leven, wonen en werken!

Vragen, opmerkingen of tips? info@vvdbernheze.nl

Rico van Duijnhoven
Raadslid VVD-Bernheze