Subsidiebeleid

Op 4 juni 2015 nam de gemeenteraad een motie aan waarin het college het verzoek kreeg om een nieuwe visie te ontwikkelen op subsidieverlening en deze uit te werken naar een nieuw subsidiebeleid. De VVD-Bernheze en de andere oppositiepartijen hebben regelmatig gevraagd naar de status van deze motie.

Twee jaar later, op 20 juni 2017, stuurt het college een Notitie ter Informatie (NTI), waarin wordt aangegeven dat de motie zich slechts richt op één gedeelte van het gemeentelijke subsidiebeleid. Voor de lange termijn ziet het college echter een aantal knelpunten:

-       In het huidige subsidiebeleid en de programmabegroting ontbreekt een duidelijke richtinggevende doelstelling/visie.

-       Het begrip “welzijnsbeleid” dekt niet meer het huidige beleid binnen het sociaal domein.

Voor het oplossen van de knelpunten kiest het college ervoor om het subsidiebeleid in zijn geheel te moderniseren. De belangrijke pijlers hiervoor zijn:

1.    De nieuwe bepalingen uit de Algemene Wet Bestuursrecht(AWB) en jurisprudentie.

2.    Dienstverleningsconcept Bernheze (burger centraal)

3.    De Bernhezer doelen en de samenhang (visie) hiertussen.

Pas na afronding van dit traject is de derde pijler voldoende ontwikkeld om het subsidiebeleid hierop af te stemmen en dit in het tweede kwartaal 2018 realiseren.

Wie schetst echter onze verbazing?
De nieuwe coalitie gaat geen uitvoering geven aan de aangenomen motie over een nieuwe visie en het nut en noodzaak van verenigingen en hun vrijwilligers. En er wordt geen nieuw subsidiebeleid ontwikkeld. Er wordt ook voorbij gegaan aan de bovenstaande notitie met gedane beloften.

Dit is voor de VVD-Bernheze fractie onbegrijpelijk. Wij verwachten dan ook een evaluatie.

Reageren kan via www.vvdbernheze.nl

Jack van der Dussen
Fractievoorzitter VVD-Bernheze