Koffieleuten

Vorige week vrijdagmiddag was er weer de WMO koffiemiddag in de Pas in Heesch. Deze koffiemiddag wordt vier keer per jaar georganiseerd en er was, deze middag, een zeer interessant programma aangekondigd. Reden voor de VVD-Bernheze om daarbij aanwezig te zijn.

Het programma ging over de woonmogelijkheden voor ouderen in Heesch: zonder zorg én met zorg.

Ondanks het zeer warme weer was er een enorme opkomst en de zaal was overvol. De aanwezigen kwamen niet alleen koffieleuten maar hadden grote interesse in de onderwerpen die door de drie sprekers van Mooiland, Brabant Zorg en Brabant Wonen werden gepresenteerd.

De presentatie van Mooiland was gericht op het informatie over o.a.:

  • -       Soorten woningen
  • -       Prijsklassen van woningen
  • -       Woningtoewijzing en passend toewijzen
  • -       Inschrijven bij Mooiland
  • -       Reageren op een woning

Het is belangrijk dat men zich inschrijft bij Mooiland, omdat er een wachttijd is van 7 jaar. Bij Brabant Wonen geldt hetzelfde en meldt u zich ook aan voor een woning (Rode Brochure).

Bij Brabant Zorg kwamen ook vele onderwerpen aan de orde zoals o.a.:

  • -       Verschil Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Langdurige Zorg
  • -       Zorg bij u thuis zoals huishoudelijke hulp, wijkverpleging en individuele begeleiding
  • -       Ontmoeting in Heelwijk en Dagbesteding
  • -       Wonen in Heelwijk, kortdurend verblijf en Zorgwoningen

Voor iedereen en dus ook voor de VVD-Bernheze een zeer leerzame middag.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Mooiland, Brabantzorg en Gemeente Bernheze.

Zie ook onze website www.vvdbernheze.nl

Jack van der Dussen
Fractievoorzitter VVD-Bernheze