Buitenspel

Tijdens de raadsvergadering van 10 april 2018 heeft informateur, Jan van Loon, zijn advies aan de gemeenteraad uitgebracht over de vorming van een coalitie. 

Op grond van gesprekken met alle partijen is hij tot de conclusie gekomen dat de combinatie CDA, Lokaal en SP de eerste optie is om op haalbaarheid te onderzoeken.

Zeer teleurstellend voor de VVD-Bernheze. De grootste winnaar bij de verkiezingen, staat daarmee buitenspel.

In de opdracht die de informateur had meegekregen zijn de uitgangspunten voor de coalitie(vorming) verwoord. Gezien de grote opgaven waar de gemeente voor staat was de wens om:

a.         recht te doen aan de verkiezingsuitslag;

b.         te komen tot een sterk en stabiel gemeentebestuur.

Om recht te doen aan de verkiezingsuitslag zou een keuze voor de winnaars, CDA, Lokaal en VVD, logisch zijn geweest. En deze coalitie zou ook garant staan voor een sterk en stabiel gemeentebestuur, gezien de verhouding in de gemeenteraad van 13 zetels coalitie en 10 zetels oppositie.

Aan alle 7 partijen is gevraagd een prioritering aan te geven voor de verschillende opties voor een coalitie. Door geen enkele partij, met uitzondering van de VVD zelf natuurlijk, werd de optie met de VVD als eerste genoemd. In de gespreksverslagen is te lezen dat meerdere partijen de VVD wel als optie 2 of 3 hebben genoemd.

De VVD-Bernheze zal zich dus vanuit de oppositie ook de komende 4 jaar, zoals u van ons gewend bent, met nieuwe mensen en dubbele energie blijven inzetten voor uw belangen.

Doe mee en meld u aan via www.vvdbernheze.nl

Jack van der Dussen

Fractievoorzitter VVD-Bernheze