VVD-Bernheze grote winnaar!

De inwoners van Bernheze hebben op woensdag 21 maart 2018 hun stem uitgebracht. De VVD-Bernheze werd beloond voor de inzet en gemaakte keuzes in de afgelopen vier jaar. Ons zetelaantal verdubbelde van 1 naar 2.

Wij hebben constructief oppositie gevoerd en mede daardoor ook diverse zaken kunnen realiseren. Het is duidelijk dat wij als “lokale” partij worden gezien. Kiezers, nogmaals bedankt voor uw steun.

Wij feliciteren het CDA en partij LOKAAL met het behaalde resultaat. Beide partijen hebben een zetel winst geboekt! De SP verloor juist een zetel. Kennelijk heeft een enkele stem de vierde restzetel bij het CDA doen belanden. De SP zal daarom hertelling van de stemmen aanvragen. Iets wat wij goed kunnen begrijpen.

Op basis van de verkiezingsuitslag wil de VVD-Bernheze graag als serieuze kandidaat deelnemen aan de coalitiebesprekingen. Na Pasen vinden de gesprekken met de informateur plaats en zullen wij onze voorkeur(en) ten aanzien van de coalitievorming aangeven.

Op 27 maart is, tijdens de raadsvergadering, afscheid genomen van raads- en burgerleden die niet terugkeren. Op 29 maart is er opnieuw een raadsvergadering, waarin de nieuwe raadsleden beëdigd zullen worden. Voor de VVD naast mijzelf ook Rico van Duijnhoven. Daarna volgt er een duidingsdebat, waarin alle politieke partijen een beschouwing zullen geven op de verkiezingsuitslag.

Vanaf vrijdag gaat de VVD-Bernheze, als vanouds, maar met verdubbelde inzet, aan de slag voor alle inwoners en ondernemers in Bernheze.

Wilt u ook deelnemen aan de lokale politiek, dan bent u zeker welkom bij de VVD.

Vragen of opmerkingen?  info@vvdbernheze.nl

Jack van der Dussen
Raadslid VVD-Bernheze
www.vvdbernheze.nl