Onze nummer 6

Prettig wonen is een van de belangrijkste dingen in ons leven. Daar willen we zelf voor kunnen zorgen, onder andere door te kiezen in welke plaats we willen wonen. De VVD-Bernheze vindt het dan ook van groot belang dat iedereen, jong en oud, kan wonen in een omgeving en woning die voldoet aan onze behoeften en wensen.

 

Woningen voor senioren moeten onze aandacht blijven krijgen. De maatschappij is aan het vergrijzen en mensen moeten langer thuis blijven wonen. Hierdoor zal de behoefte aan levensloopbestendige woningen alleen maar verder toenemen. Bij grote nieuwbouwprojecten als “de Erven” in Heesch en “Zwarte Molen” in Nistelrode is het dan ook zaak om hier rekening mee te houden.

 

Verder wil de VVD-Bernheze zich ook in blijven zetten voor woningen voor jongeren. Steeds meer jongeren blijven langer alleen wonen en hebben dus een klein huishouden. Daarom zullen we in woningen moeten voorzien die voor deze starters op de woningmarkt betaalbaar zijn. Nu blijkt dat starterswoningen in beide genoemde nieuwbouwwijken beginnen op ruim € 200.000,-. Volgens de VVD-Bernheze is dit voor de meeste starters gewoon te duur. Wij zullen dus kritisch moeten kijken hoe wij ook voor deze groep een betaalbare woning kunnen realiseren. Dit geldt overigens niet alleen voor het koopsegment, maar ook voor huurwoningen.

 

De komende jaren zal ik mij onder andere hiervoor in gaan zetten, zodat jong en oud kunnen blijven wonen in onze kernen.

 

VVD-Bernheze kiest voor doen…

 

Vragen, opmerkingen of tips? info@vvdbernheze.nl

 

 

Alexander Bongers

Burgerlid Commissie Bestuur & Strategie

Kandidaat Raadslid VVD-Bernheze