Nu onze inwoners eerst

Het college heeft onlangs bekend gemaakt deze belofte in te lossen door extra statushouders in de gemeente te huisvesten.

Alle gemeenten moeten, naar verhouding, ieder jaar een aantal statushouders huisvesten. Onze gemeente heeft dit jaar al aan de verplichting(en) voldaan.

Maar er is dus een aantal inwoners in de gemeente, dat al een langere tijd op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning en geduld moet hebben, omdat voorrang wordt verleend aan statushouders.

Voor de VVD-Bernheze is nu het tijdstip aangebroken om te zorgen dat onze inwoners nu eerst in aanmerking komen voor een woning en dus geen uitvoering te geven aan het huisvesten van nog meer extra statushouders. Er is daarvoor immers ook geen noodzaak meer!

Er zijn veel woningbouwprojecten in uitvoering/ontwikkeling, waarbij een groot aantal sociale huur- en koopwoningen beschikbaar komt, zoals bij het plan Rodenburg in Heeswijk-Dinther, Plan de Erven en tegenover de kerk in Heesch.  Bovendien komen er 42+ appartementen op locatie De oude Chinees en ’t Dorp 1-3 in Heesch. Dit tot grote tevredenheid van de VVD-Bernheze.

Er verscheen een bericht van de provincie over de woningbouw dat gemeenten moeten afstappen van op het oog lucratieve nieuwbouwprojecten op uitbreidingslocaties. In veel gevallen sluiten die niet aan op de vraag naar betaalbare woningen.

De opdracht voor de wethouder luidt dus: bouw meer goedkope woningen voor kleinere huishoudens!


Reageren http://bernheze.vvd.nl/contact

Jack van der Dussen,
Fractievoorzitter VVD-Bernheze