Overschotten Sociaal Domein

Er wordt steeds gezegd dat er onvoldoende budget is door alle bezuinigingen, maar dat blijkt dus niet het geval in onze gemeente. Voor zowel 2015 als 2016 is er een overschot. In twee jaar tijd een bedrag van in totaal € 6 miljoen. Dit bedrag is gereserveerd en wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.

In het begin van dit jaar heeft het college het Instituut voor Politieke Wetenschappen (IPW) ingeschakeld om de politiek te begeleiden bij het inzetten van de overschotten.
Er werden 4 bijeenkomsten over verschillende onderwerpen georganiseerd, waaraan professionals, ambtenaren, vrijwilligers en raadsleden deelnamen.

De VVD-Bernheze is heel positief over deze aanpak. Tijdens de bijeenkomsten werden zelfs enkele probleemgevallen opgelost met behulp van een maatwerkbudget.

Afgelopen week werd een presentatie gegeven door het IPW waarin onder andere deze twee aanbevelingen:
- Stel een werkgroep in met een onafhankelijke voorzitter.
- Geef deze werkgroep een maatwerkbudget.

De bedoeling is dat de werkgroep urgente problemen aanpakt door direct beslissingen te nemen. Dat kan door maatwerk te leveren en geld beschikbaar te stellen voor een oplossing.

De VVD-Bernheze is zeer enthousiast over het op deze manier bespreken van schrijnende gevallen, zodat op een verantwoorde manier de overschotten kunnen worden ingezet en de inwoner direct geholpen kan worden.

Reageren http://bernheze.vvd.nl/contact

Jack van der Dussen
Fractievoorzitter VVD-Bernheze