Medicijnresten

Er zullen maatregelen worden genomen om het gehalte van fosfor en stikstof in het gezuiverde water van de Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) te verlagen, waardoor het oppervlaktewater en grondwater nog schoner worden.

Op termijn zullen ook medicijnresten uit het rioolwater worden verwijderd. Daarvoor zal in het najaar van 2017 een pilot worden uitgevoerd op één van de RWZI’s.

In een rapport van het RIVM is vastgesteld dat jaarlijks 140.000 kilo aan medicijnen verdwijnt in het oppervlaktewater (10% ziekenhuizen, 90% huishoudens). Dat geeft reden tot zorg.
Het is niet bekend hoeveel medicijnresten met de ontlasting meegaan en hoeveel gewoon door het riool worden gespoeld.

Het waterschap heeft de taak het afvalwater te zuiveren, maar de inwoners kunnen hier ook aan bijdragen door geen overtollige medicijnen in het riool te laten verdwijnen. Belangrijk is om het bij de bron aan te pakken.

U kunt nu al uw overtollige medicijnen inleveren bij uw apotheek.

De VVD-Bernheze heeft aan het college de vraag gesteld of, hier in het kader van afvalscheiding, de onkosten die apothekers maken voor de inname van medicijnen vergoed kunnen worden. Hierdoor kan er meer publiciteit komen om inwoners te motiveren hun overtollige medicijnen in te leveren.

Er zijn al gemeenten die hieraan bijdragen.

 

Reageren http://bernheze.vvd.nl/contact

Jack van der Dussen
Fractievoorzitter VVD-Bernheze