Interview met Paul Kremers

Gerard in gesprek met… de penningmeester van de VVD Oss/Bernheze.

In mijn rondje langs de besturen van de zes in de gemeenteraad van Bernheze vertegenwoordigde fracties, schuif ik vandaag aan bij Paul Kremers. Paul is de schatkistbewaarder van de in maart 2017 gefuseerde VVD-afdelingen Bernheze en Oss en een belangrijke man achter de schermen van de VVD fractie Bernheze.

Maar eerst vraag ik Paul om zich maar eens aan mij voor te stellen.

Ik ben geboren in ‘s-Hertogenbosch en na daar het gymnasium gedaan te hebben ben ik Engelse taal -en letterkunde gaan studeren aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen. In 1982 ben ik afgestudeerd en van 1981 tot 1991 heb ik les gegeven, eerst in het voortgezet onderwijs, daarna aan de MAS in Oss. Vanaf 1987 tot 2016 1993 heb ik diverse directiefuncties vervuld binnen Helicon Opleidingen. In de afbouw richting pensionering in 2019 ben ik overgestapt naar de staffunctie van controller. Naast mijn werk heb ik me ook altijd maatschappelijk ingezet; en zo ben 13 jaar actief geweest als bestuurslid van de Stichting Primair Onderwijs.

Wat heeft je bij de politiek gebracht?

 Op het Sint Jans Lyceum in de Den Bosch werden scholierenverkiezingen gehouden, ik was een jaar of 16, ik koos zelf voor de VVD en met mij veel anderen, want de VVD won glansrijk. Maar vervolgens ben ik pas weer in 2012 echt actief geworden. Ik ontmoette Wim Henze, secretaris van de VVD afdeling Bernheze, en hij vroeg me of geen lid wilde worden. En ik weet van mezelf dat als ik ja zeg, dat ik dan ook echt iets wil betekenen en zo werd ik al direct bestuurslid, commissie lid en mocht ik de website bijhouden.

In welke commissie begon je?

Ik begon als burgerlid namens de VVD in de commissie Ruimtelijke Zaken. Jij was daar voorzitter van en toen ik na een paar vergaderingen dacht ook eens iets te moeten zeggen bij de rondvraag, kreeg ik van jou als voorzitter geen reactie. Toen ik daar wat vreemd van opkeek, merkte jij op dat ik niet echt een vraag had gesteld, maar slechts een opmerking had gemaakt. Ik mocht dus ook geen antwoord verwachten. Een lesje politiek.

Hoe bevalt je dat commissiewerk?

Ik doe het met erg veel plezier en heb bewondering voor de welsprekendheid waarmee sommige leden gedreven hun betoog houden. Daarbij probeer ik een en ander ook wel eens wat te relativeren, en er ook wat humor in te brengen.

Wat doe jij zoal in je bestuursfunctie?

Naast de normale taken van een penningmeester ben ik als bestuurslid mede verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het Lokaal Netwerk VVD Oss-Bernheze. Als burger commissielid Ruimtelijke zaken heb ik, naast de commissievergaderingen ( met heel veel leeswerk) ook nog het fractieoverleg en allerlei bijeenkomsten. Elke week ben ik wel een of twee dagdelen bezig.

Hoeveel leden heeft het Lokaal Netwerk VVD Oss-Bernheze?

Vijfennegentig, 25 uit Bernheze en 70 uit Oss. Dat zijn er niet zoveel, maar de contributie is ook ruim € 100,00 per jaar. Op dit moment loopt er een actie waarbij men voor een jaar lid kan worden voor € 25,00 om zo zonder financiële drempel kennis te kunnen maken met onze partij,

De VVD landelijk aan de macht, in Bernheze geen kracht. Hoe komt dat?

Je moet natuurlijk altijd eerst de schuld bij jezelf zoeken. Kennelijk doen wij iets niet helemaal goed. Een andere reden is dat aan de landelijke verkiezingen geen lokale partijen deelnemen zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ik denk dat vooral de lokale partijen in Bernheze zoals Lokaal en Blanco stemmen bij ons weghalen. In 2014 speelde ook de impopulariteit van het kabinet Rutte, met het harde bezuinigen, sterk mee. Maar we gaan voor betere resultaten in 2018.

Hoe zou je dat willen doen?

De samenwerking met Oss biedt daartoe zeker mogelijkheden. Nu merken we al dat we elkaar kunnen versterken en van elkaar kunnen leren. We hebben nu bijvoorbeeld een specifieke campagneleider. De VVD mag in Oss met Gé Wagemakers als wethouder meeregeren, in Bernheze zijn wij met de ene zetel van Jack van der Dussen de kleinste oppositiepartij. Dat gegeven geeft ons gezamenlijk overleg niet alleen een aparte dimensie maar leert ons ook in beide rollen te opereren. Verder weten we de afgelopen tijd veel jongeren te werven en vinden we die ook bereid om namens de VVD de raadscommissies te bemensen.

Voor 2018 moet je als VVD direct dan toch een aansprekend programma hebben.

Dat komt er zeker. Op dit moment is een commissie, bestaande uit de beoogd lijststrekkers van Oss en Bernheze, aangevuld met wat schrijvers, bezig met het algemeen partijprogramma met daarin de liberale uitgangspunten. Daarnaast zijn er specifiek speerpunten voor Bernheze. Zo willen we een goede opvang van asielzoekers, maar géén groot AZC in onze kernen, de realisatie van voldoende betaalbare huurwoningen, géén milieuvervuilend bedrijf in het Aa-dal, maar wel een tweede supermarkt in Nistelrode. Verder willen we de discussie blijven voeren of Bernheze als zelfstandige gemeente kan voortbestaan of dat de kernen beter aan kunnen sluiten bij andere gemeenten

Opsplitsen gemeente, waar denk je dan aan?

Meest voor de hand zou dan liggen dat Heesch naar Oss gaat, Nistelrode naar Uden en de overige kernen naar Meierijstad.

Wat heeft Bernheze aan de VVD te danken?

Vanaf het begin zijn wij tegen een groot AZC in onze kernen geweest en mede dankzij onze inbreng is er dat niet gekomen. Iets wat inmiddels overigens ook landelijk beleid is geworden.

Verder hebben wij ons altijd ingezet voor het op sterkte brengen van het aantal wijkagenten en Boa’s in onze gemeente. Orde en veiligheid zijn algemene speerpunten voor de VVD. Daarnaast hebben we in de rioolheffing een eenheidstarief weten te realiseren voor inwoners en ondernemers en extra gelden voor vergunningverlening, toezichthouden en handhaven.

 

Heb je nog een laatste hartenkreet?

Bernheze heeft 5 prachtige kernen, die het verdienen op de best mogelijke wijze bestuurd te worden.