Vluchtelingenwerk

De motie verzoekt het college te onderzoeken hoe vluchtelingenwerk het best geholpen kan worden en daar zo nodig extra geld voor vrij te maken.

De VVD-Bernheze heeft deze motie gesteund onder voorwaarde dat er geen blanco cheque wordt uitgeschreven. Wij willen wel dat statushouders vanaf dag 1 de Nederlandse taal gaan leren.

Voor het inburgeren gelden namelijk ook een aantal regels:

-       een statushouder is niet verplicht een traject te volgen bij een school, maar heeft wél de verplichting om binnen 3 jaar het inburgerings-examen behaald te hebben;

-       een statushouder kan de kosten zelf betalen of bij DUO een lening krijgen van maximaal € 10.000,-; de asiel-statushouder hoeft deze lening niet terug te betalen, als het diploma op tijd behaald is;

-       voor maatschappelijk begeleiding ontvangt de gemeente van het COA € 2.370,- per inburgerings-plichtige statushouder;

-       de gemeente ontvangt daarnaast van het Rijk nog € 4.430,- per gehuisveste statushouder (voor 2 jaar);

-       in 2017 en 2018 is er subsidie voor werkgevers, die aangesloten zijn bij het Taalakkoord voor taal op de werkvloer.

De VVD-Bernheze wil dus graag inzicht in de wijze waarop deze middelen worden ingezet, vóórdat wij er als gemeente extra geld aan toevoegen. Want, wij willen dat er zorgvuldig met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Reageren http://bernheze.vvd.nl/contact

Jack van der Dussen
Fractievoorzitter VVD-Bernheze