Ondernemersklimaat

Wij vragen ons af hoe dat dan mogelijk wordt gemaakt?

De bestaande bedrijventerreinen bieden geen ruimte voor uitbreiding of vestiging. Buiten het kernwinkelgebied wordt vestiging van detailhandel officieel niet toegestaan (hoewel dat soms toch gebeurt). Na jaren van OZB verhogingen met minimaal 3% per jaar, loopt onze gemeente met de lastendruk volledig uit de pas in vergelijking met de andere gemeenten in onze regio.

De Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze (SOB) maken zich zorgen over de voorgestelde OZB verhoging met 2%, terwijl het inflatiecijfer op 1,2% ligt. Zij vragen zich af waarom bedrijven in Bernheze meer OZB moeten betalen dan in het gros van de andere As50+ gemeenten. Zeker als daarbij ook nog in ogenschouw wordt genomen dat de dienstverlening aan bedrijven niet op het niveau van de grotere buurgemeenten ligt.

Aan het thema Landbouw, een speerpunt om als gemeente zelfstandig te blijven, wordt in de perspectiefnota zelfs helemaal geen aandacht besteed.

De VVD-Bernheze vindt het ondernemersklimaat in onze gemeente onder de maat. Dat moet echt beter, zodat bedrijven zich graag vestigen in Bernheze.

Om te beginnen zullen wij een motie indienen om de OZB met niet meer dan 1,2% te verhogen en pleiten voor een eenheidstarief voor woningen en bedrijven.

Reageren http://bernheze.vvd.nl/contact

Jack van der Dussen
Fractievoorzitter VVD-Bernheze