Openbare Verlichting

Dat  is dus bijna € 2,4 miljoen over de hele planperiode. Er worden concrete stappen gezet in de richting van een energie-neutrale gemeente.

Verder worden er verbeteringen aan de openbare verlichting voorgesteld, waaronder de verkeersveiligheid bij zebrapaden. Om de overstekende voetganger beter zichtbaar te maken in het donker, kunnen extra lichtmasten bij zebrapaden geplaatst worden.

Het college wil er met goede openbare verlichting voor zorgen, dat, naast de duurzaamheid, ook de verkeersveiligheid bevorderd wordt.

De VVD-Bernheze kan zich prima vinden in deze voorstellen. Tenslotte hebben duurzaamheid en verkeersveiligheid hoge prioriteit voor onze partij.

Door het aanbrengen van openbare verlichting bij fietsroutes, die gebruikt worden voor woon-werkverkeer en door schoolgaande jeugd, wordt ook de sociale veiligheid vergroot. Het gaat om een tiental vrij-liggende fietspaden, die investeringen zouden vragen van ongeveer € 700.000,-. Maar het college neemt deze investering niet op in de begroting.

Onbegrijpelijk vindt de VVD-Bernheze dat! 

Wél jaarlijks bijdragen aan de ontwikkeling van de Maashorst met € 135.250,-, aan AgriFood Capital met € 120.000,- en aan het stimuleren van toerisme en recreatie met € 270.000,-, maar geen geld investeren in de verkeers- en sociale veiligheid voor onze eigen inwoners.

Vindt u dit ook onbegrijpelijk?

Doe met ons mee en meldt u aan als lid.

Reageren http://bernheze.vvd.nl/contact

Jack van der Dussen
Fractievoorzitter VVD-Bernheze