Zorgen om Welzorg

Begin januari 2017 meldde de verantwoordelijk wethouder aan de Commissie Maatschappelijke Zaken dat Welzorg in een reorganisatie zat, waardoor er problemen ontstonden in de dienstverlening.
Reeds eerder is Welzorg in het nieuws geweest. In verschillende dagbladen en op lokale en landelijke nieuwszenders gaven klanten aan ontevreden te zijn over de verleende diensten.

De VVD-Bernheze maakt zich hier ernstige zorgen over en heeft dan ook vragen gesteld aan de wethouder in opeenvolgende commissievergaderingen. In de vergadering van 4 april 2017 vertelde de wethouder dat er sprake was van een lichte verbetering. Maar is dat wel voldoende?

Het Integraal Platform Gehandicapten Bernheze (IPG) heeft in maart 2017 een brief aan het college van Burgemeester & Wethouders gestuurd waarin zij wederom hun zorgen uitten over hulpmiddelenleverancier Welzorg.
In 2012 en 2013 had het IPG ook al brieven gestuurd aan het college over de ontwikkelingen in de aanbesteding en de signalen van klachten. Deze waren enorm in aantal en zeer divers van aard.

De VVD-Bernheze heeft voorgesteld het contract met Welzorg te beƫindigen, maar dat is volgens de wethouder contractueel niet mogelijk!

Maar als een leverancier een wanprestatie levert, dan moet het toch mogelijk zijn een contract op te zeggen?

Wij blijven ons inzetten voor de beste dienstverlening op het gebied van hulpmiddelen voor inwoners die hiervan gebruik moeten maken.

 

Reageren http://bernheze.vvd.nl/contact

 

Petra van der Dussen
Burgerlid Commissie Maatschappelijke Zaken VVD-Bernheze