Fatsoen of handhaven?

Ons speerpunt “orde en veiligheid” vraagt vaak om een overheid die optreedt om regels te handhaven. Hoe lang kun je uitgaan van het fatsoen van mensen en wanneer grijp je in?

Voor dit soort afwegingen word je als politieke partij natuurlijk regelmatig geplaatst, ook in de plaatselijke politiek. Onlangs hadden we hiervan weer eens een voorbeeld in de Commissie Ruimtelijke Zaken. Bewoners van ’t Vijfeiken beklaagden zich over het feit dat het stopverbod voor basisschool De Toermalijn massaal wordt genegeerd, bewoners door kinderbrengers en – afhalers worden uitgemaakt voor van alles en nog wat en toezichthouders (de BOA’s) niet op durven treden tegen overtreders.

Dit is natuurlijk de wereld op zijn kop. Ouders die zich niet fatsoenlijk weten te gedragen nemen een straat min of meer in bezit en de overheid kijkt lijdzaam toe. En de overlast beperkt zich niet tot ’t Vijfeiken; ook op Het Dorp (t.h.v. Bakker Lamers) worden auto’s schots en scheef geparkeerd en door ’t Plantsoen (een woonerf) scheuren haastige ouders met grote snelheid om hun kinderen te droppen of op te halen.

Dit zijn gevallen waarin burgers niet weten om te gaan met persoonlijke vrijheid en dient de overheid handhavend op te treden. Erg moeilijk is dat niet. Je weet immers precies hoe laat de overtreders er zullen zijn.

Reageren http://bernheze.vvd.nl/contact


Paul Kremers

Burgerlid Commissie Ruimtelijke Zaken VVD-Bernheze