Lokaal Netwerk VVD Oss-Bernheze

Met enige weemoed keek vice-voorzitter, Aad van Lopik, tijdens de opheffingsvergadering terug op 30 jaar VVD Bernheze. De afdeling Heesch, ooit voortgekomen uit de afdeling Oss, en later verbreed tot heel Bernheze, komt in het nieuwe Lokale Netwerk Oss-Bernheze weer terug waar het ooit begon.

Tijdens deze laatste vergadering werd ook de Jaarrekening 2016 goedgekeurd. Penningmeester Paul Kremers lichtte toe dat de afdeling er financieel prima voor staat en met geoormerkte reserves de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kan financieren. Hetzelfde geldt overigens ook voor de afdeling VVD Oss e.o.

Aansluitend werd in een gecombineerde ledenvergadering de aftrap gegeven voor het Lokale Netwerk VVD Oss-Bernheze gegeven.

Het bestuur zal gevormd worden door

Vasco van den Eertwegh (voorzitter)
Aad van Lopik (opleiding en talentmanagement; tevens vice-voorzitter)
Bas van der Donk (secretaris)
Paul Kremers (penningmeester)

voor de portefeuille "communicatie en campagne" is er op dit moment nog een vacature en ook is er ruimte gereserveerd voor een extra (6e) bestuurslid. Leden, die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie kunnen zich daarvoor melden. Het bestuur hoopt in mei 2017 compleet te zijn.


Paul Kremers,
webmaster