Hoezo "versneld"?

Het college van burgemeester en wethouders was nog in gesprek met de wooncorporaties - Brabant Wonen, Mooiland en de Kleine Meijerij - en de versnelde bouw was dus een belangrijk onderdeel van de prestatieafspraken die gemeentes met de corporaties dienen te maken.

In december 2016 zijn de prestatieafspraken voor de komende vijf jaar ondertekend. Als onderdeel van deze afspraken heeft het college  een programma voor sociale huurwoningen opgesteld. In dit programma gaat het college ervan uit dat er 275 sociale huurwoningen worden gebouwd, waarbij ook particuliere initiatieven zijn opgenomen.

Wij waren dan ook verbaasd dat er in 2017 slechts 58 sociale huurwoningen worden opgeleverd, waarvan 19 woningen op de bouwlocatie ’t Dorp 49-61 in Heesch. Deze woningen, door Muller Bouw BV gebouwd, waren al langer gepland en vallen dus buiten de versnelde bouw.

Verder zijn er 20 woningen gepland in het plan Rodenburg te Heeswijk-Dinther. Een prachtig plan, maar de gemeenteraad moet het bestemmingsplan nog vaststellen.
Hier kan nog vertraging ontstaan, omdat het college niet alle onderzoeksrapporten aan de commissie Ruimtelijke Zaken beschikbaar had gesteld.

Het is dus onwaarschijnlijk dat er in 2017 al 50 sociale huurwoningen zullen worden gebouwd.

Misschien heeft de VVD-Bernheze dan verkeerd begrepen wat er verstaan wordt onder versnelde bouw ……….

Reageren http://bernheze.vvd.nl/contact

Jack van der Dussen
Fractievoorzitter VVD-Bernheze