Terugblik 2016

Bijna het hele jaar in het teken gestaan van de opvang van vluchtelingen. In januari werd een AZC voor 500 asielzoekers aangekondigd. In juni een plan voor een AZC van 300 tot 500 asielzoekers en later in het jaar een voorstel tot huisvesting van 14 vergunninghouders in een noodwoning. Zowel Heesch als Nistelrode in de stress en uiteindelijk besloot het COA geen gebruik te maken van de aangeboden faciliteiten vanwege de fors lagere instroom van vluchtelingen.

De VVD-Bernheze heeft zich vanaf het begin verzet tegen grootschalige opvang en hield vast aan haar standpunt dat we moesten kiezen voor kleinschalige opvang in alle kernen. Uiteindelijk heeft het college geluisterd naar de VVD-Bernheze. Er worden nu versneld sociale huurwoningen gebouwd voor alle doelgroepen, zowel voor vergunninghouders als voor onze eigen inwoners.

In de laatste raadsvergadering werd een motie aangenomen voor de vestiging van een tweede supermarkt in Nistelrode. Indien vestiging niet mogelijk mocht blijken in het kernwinkelgebied dan maar daarbuiten, met de Weijen 60-62 als een serieuze optie.

Er is een tweede Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) in dienst getreden, er is eenheidstarief voor rioolheffing overeengekomen, er wordt meer geïnvesteerd in Toezicht en Handhaving en de woonvisie voor de komende vijf jaar is vastgesteld.

De VVD-Bernheze kijkt zeer tevreden terug naar dat wat bereikt is voor onze inwoners.

Wij wensen u prettige feestdagen en blijven ons ook het komende jaar weer voor u inzetten.

Reageren http://bernheze.vvd.nl/contact

Jack van der Dussen
Fractievoorzitter VVD-Bernheze