Belastingen in 2017

Voor de ondernemers (niet-woningen) is er sprake van een stijging met 2,3% ten opzichte van 2016.

De VVD-Bernheze zet zich al jaren in voor verlaging van de OZB en nu is dat voor 2017 deels gelukt. Deels omdat het niet echt een verlaging is maar “minder meer”. Geen verhoging met 3% maar met 1,97%. Omdat de WOZ-waarde van de huizen en bedrijfspanden weer stijgt, gaat iedereen in 2017 uiteindelijk toch weer iets meer betalen.

Tarieven voor leges, marktgelden en toeristenbelasting zullen in 2017 met 0,5% stijgen.
Na 10 jaar (!) heeft het college eindelijk besloten om de marktgelden te verhogen met € 0,50, als minimum, voor een standplaats op de weekmarkt.
De VVD-Bernheze pleit al jaren voor een eerlijk concurrerend tarief, maar het college wil daar niets van weten, ondanks dat de tarieven niet kostendekkend zijn.

Ten aanzien van de afvalstoffenheffing gaat er wel het een en ander veranderen. Het kilogram- en ledigingstarief wordt verlaagd voor GFT-afval en verhoogd voor restafval. Het poorttarief voor de beide groendepots wordt verlaagd van € 2,85 per m3 naar € 1,50 per m3. En verder wordt het PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankkartons) voortaan iedere 2 weken opgehaald. Allemaal stappen op weg naar een afvalloos Bernheze in 2030.

U kunt reageren op onze website http://bernheze.vvd.nl/contact

Jack van der Dussen
Fractievoorzitter VVD-Bernheze