• Zwaar weer voor De Pas

  06 februari − De VVD-Bernheze maakt zich ernstig zorgen over de financiële situatie bij Cultureel Centrum de Pas. Uit recente berichten blijkt dat er al een aantal jaren verlies wordt geleden op alle functies van het gebouw, inclusief de horeca. En dit ondanks de subsidie vanuit de gemeente. Lees verder

 • Hoezo "versneld"?

  25 januari − Op 6 oktober 2016 heeft de gemeenteraad een besluit genomen om in Bernheze versneld 50 sociale huurwoningen te bouwen voor alle doelgroepen. De VVD-Bernheze was hier zeer enthousiast over. Onze fractie heeft dan ook van harte vóór het voorstel gestemd. Lees verder

 • Terugblik 2016

  21 december − Een politiek bewogen jaar zit er bijna weer op en de VVD-Bernheze fractie wil nog eens even terugkijken naar wat er zoal gebeurd is. Samengevat kunnen we stellen dat we best het een en ander bereikt hebben als kleine oppositiepartij. En misschien nog wel het meest in het dossier "opvang asielzoekers". Lees verder

 • Bernheze staat weer voor gek

  13 december − Vorige week kwam het bericht dat ook de tijdelijke eenpersoons woonunits voor statushouders er uiteindelijk toch niet gaan komen. Het COA heeft ze niet nodig. Niet zo verrassend, want eerder had Oss al dezelfde boodschap gekregen. Het is een raadsel waarom dat in Bernheze 2 weken langer moest duren. Lees verder

 • Belastingen in 2017

  06 december − Op donderdag 15 december 2016 zal de gemeenteraad de belastingtarieven voor het jaar 2017 vaststellen. De lastendruk door Onroerendzaakbelasting (OZB), Afvalstoffen- en Rioolheffing gaat voor de eigenaren van woningen licht stijgen en voor de gebruikers (huurders) helemaal niet. Lees verder

 • Toezicht en handhaving

  29 november − Naar aanleiding van ontwikkelingen in wetgeving en in vervolg op aanbevelingen van de Provincie Noord-Brabant en onze rekenkamer in 2014/2015, heeft de gemeenteraad begin februari 2016 het beleidsplan Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving vastgesteld. Lees verder

 • Luisteren naar Nistelrode!

  22 november − Op de oproep van de VVD-Bernheze in de Mooi Bernheze Krant van 9 november over de vestiging van een 2e supermarkt ( Aldi) in Nistelrode, hebben wij veel reacties mogen ontvangen. Zowel per mail als op onze Facebook-pagina. Tot op heden zijn dat er maar liefst 124! En de lijn is duidelijk. Lees verder

 • Aldi wél? Aldi niet?

  08 november − Begin oktober ontvingen het college van b & w en de gemeenteraad een brief van 9 centrum-ondernemers in Nistelrode. Deze ondernemers wilden via deze brief hun zorgen kenbaar maken over de mogelijke ontwikkeling van de locatie “De Winter”, Weijen 62 in Nistelrode. Lees verder

 • Feestbegroting

  03 november − Op donderdag 3 november presenteerde het college van burgemeester en wethouders de begroting voor 2017. Een echte feestbegroting. Het geld klotst tegen de plinten! Het resultaat van zorggelden niet uitgeven en de OZB jaarlijks maximaal verhogen. Dit vindt de VVD-Bernheze ervan. Lees verder

 • Dolle stier

  25 oktober − Waarschijnlijk bent u er nog geen tegengekomen, maar op de Maashorst loopt een kudde wisenten rond. Nu nog als proef, in een afgezet gebied, maar het is de bedoeling dat ze straks worden losgelaten in het grotere beweidingsgebied. Best een goed idee, is dan je eerste reactie. Lees verder

 • Sociale huurwoningen

  11 oktober − De gemeente laat versneld 50 sociale huurwoningen bouwen voor alle doelgroepen. Dit besluit is op 6 oktober genomen door de gemeenteraad. Via een amendement heeft de raad het college verzocht om plannen hiervoor te presenteren vóór 1 januari 2017. Lees verder

 • Oprichting uitgesteld

  08 oktober − Het VVD-Hoofdbestuur heeft geen toestemming gegeven om het Lokaal Netwerk Oss - Bernheze op te richten. De oprichtingsvergadering van 10 oktober is dan ook afgelast. Voorlopig gaan de afdelingen Oss e.o. en Bernheze dus nog even zelfstandig door. Lees verder

 • Hou je MOB-complex maar

  04 oktober − Afgelopen week kwam het verlossende woord. Er komt géén AZC in het MOB-complex in Nistelrode en het COA wil de locatie zelfs niet als reserve aanhouden. Ook zullen er geen vergunninghouders (statushouders) worden gehuisvest. Opluchting voor de inwoners van Bernheze (én Schaijk). Lees verder

 • Afdeling wordt Lokaal Netwerk

  16 september − In de periode mei - juli zijn de leden van de VVD Bernheze geïnformeerd over de plannen van de afdelingen Bernheze en Oss om samen te gaan in een Lokaal Netwerk. Met de inrichting van lokale netwerken wil de VVD de regio's bestuurlijk versterken en verder professionaliseren. Lees verder

 • Nieuwe overval

  14 september − Op dinsdag 30 augustus 2016 verscheen er plotseling een persbericht van het college van Burgemeester en Wethouders. De volgende dag konden de inwoners van Bernheze lezen wat het college verzonnen had: 14 tijdelijke woningen voor huisvesting van statushouders in Heesch en Nistelrode. Lees verder

 • VVD-Bernheze kiest voor sociale oplossing

  19 juli − De VVD-Bernheze stemde op 14 juli als enige partij tegen het gewijzigde voorstel van het College van B&W om het MOB-complex in de bossen bij Nistelrode aan het COA aan te bieden voor een inrichting van een AZC. Het COA moet dan wel vóór 1 oktober ingaan op het aanbod. Lees verder

 • Woningbouw naar behoefte

  05 juli − Afgelopen week heeft de Commissie Ruimtelijke Zaken de Woonvisie 2016-2021 van de gemeente Bernheze besproken. In de woonvisie wordt beschreven hoe de gemeente de komende jaren tegemoet denkt te komen aan de wensen en behoeftes van onze inwoners. Lees verder

 • VVD-Bernheze draait niet!

  29 juni − Burgemeester en Wethouders hebben een plan gepresenteerd om toch een AZC in te richten in Bernheze. Op donderdag 23 juni werden raads- en commissieleden van Bernheze gastvrij ontvangen op het MOB-complex, dat mogelijk dienst gaat doen als AZC voor 300 vluchtelingen voor 5 jaar. Lees verder

 • De OZB is géén melkkoe

  01 juni − Daarom heeft de VVD-Bernheze tijdens de algemene beschouwingen over de gemeentelijke begroting van 2017-2020 bezwaar gemaakt tegen de OZB verhoging van 3%. De VVD-Bernheze vindt het te gemakkelijk om allemaal mooie plannen te bedenken en de rekening bij de burgers neer te leggen. Lees verder

 • Algemene beschouwingen

  31 mei − Op 26 mei werd de perspectiefnota 2017-2020 besproken in de Gemeenteraad. Deze PPN is een soort meerjarenbegroting, waarin het college van B&W de plannen voor de komende jaren formuleert, met de nadruk op het eerste begrotingsjaar 2017. Onze fractievoorzitter sprak in de raad onderstaande tekst uit. Lees verder